Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Edző- és sportoktató-tanfolyam a TF-en

Dátum: 2011-07-12 00:00:00 | Felvitte: Magyar Birkózó Szövetség

Edző- és sportoktató-tanfolyam a TF-en

S P O R T E D Z Ő     S Z A K K É P E S Í T É S

A TF Felnőttképzési Csoportja 1 éves, levelező sportedző tanfolyamot indít 2011 októberében az alábbi sportágakban:

aerobic, akrobatikus rock’n’roll, asztalitenisz, atlétika, baseball, birkózás, erőemelés, evezés, golf, hegymászás, íjászat, jégkorong, judo, kajak-kenu, karate, kerékpár, kézilabda, kick-box, korfball, kosárlabda, kung-fu, labdarúgás, lovassport, műkorcsolya, műugrás, ökölvívás, öttusa, röplabda, ritmikus gimnasztika, rögbi, sakk, sí, sportakrobatika, sportlövészet, sportmászás, squash (fallabda), súlyemelés, szinkronúszás, szörf, taekwon-do, tájékozódási futás, teke, tenisz, testépítés-fitness, tollaslabda, torna, triatlon, úszás, vitorla, vívás, vízilabda

A szakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0010 52 02.

A TF hatósági nyilvántartásba vett, felnőttképzést folytató intézmény (nyilvántartási szám: 01-0317-04).
A Kormány 157/2004. (V. 18.) rendelete szerint 2005. január 1-jétől csak államilag elismert végzettséggel lehet sporttevékenységet folytatni.

I. Jelentkezési feltételek
- középiskolai érettségi bizonyítvány
- egészségügyi alkalmasság (érvényes sportorvosi engedély vagy háziorvosi igazolás)
- saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik)
- a választott sportágban versenyzői múlt, illetve sportági jártasság
Egy adott sportágat csak abban az esetben áll módunkban indítani, ha minimum 12 fő jelentkezik rá.

II. Jelentkezés módja
A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (érettségi bizonyítvány másolata, számlakérő nyilatkozat, övfokozat igazolása és sportági szakszövetségi ajánlások - amennyiben a sportágához szükséges) leadható, illetve postán elküldhető:
Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
Felnőttképzési Csoport
1123 Budapest XII., Alkotás u. 44.
(személyesen hétfőtől csütörtökig: 9.00-15.30 óráig, pénteken: 9.00-12.30 óráig)

III. Költségek
 tandíj: általános elméleti modulok 80.000.-Ft
 tandíj: sportedző sportági képzés 80.000.-Ft
 vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat) 55.500.-Ft
 beiratkozási díj 2.000.-Ft

A tandíj összege két éve nem emelkedett, megegyezik a tavalyi árakkal, kizárólag a vizsgadíj összege nőtt a jogszabályi változások következtében.
A teljes képzési díj 217.500.-Ft, ezt az összeget a tanév során az alábbi részletekben kell kifizetni:
2011. október hónap: 82.000.-Ft
2012. március hónap: 80.000.-Ft
2012. június hónap: 55.500.-Ft
A költségeket átutalással vagy csekken lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni.
Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli.

Kedvezmények:
TF-diplomával vagy a TF Továbbképző Intézetben, illetve a TF Felnőttképzési Csoportnál szerzett OKJ-s végzettséggel rendelkezők 20% kedvezményt kapnak a képzési költségekből. Ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma, illetve a bizonyítvány fénymásolatát.
Azok a jelentkezők, akik beiratkozáskor egy összegben fizetik be a tandíjat és a vizsgadíjat, 10% kedvezményben részesülnek.
A fenti két kedvezmény párhuzamos igénybevétele esetén a képzési költség 30%-kal csökken.
Párhuzamosan 2 sportág végzése esetén a második sportág képzési díja csökken az általános elméleti modulok díjával, azaz 80.000.-Ft-tal.

IV. Képzési idő
2011. október – kb. 2012. augusztus: általános elméleti oktatás és 8-10 nap sportági elméleti és gyakorlati képzés
Az általános elméleti képzés minden sportág hallgatóinak azonos. Ez összesen 5 modult jelent és a képzés időpontját tekintve két csoport közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):
Szerdai csoport: 17.00-20.10 óráig kb. 26 alkalom/év
Szombati csoport:   8.00-14.40 óráig kb. 13 alkalom/év
A sportági elméleti és gyakorlati képzés egész napos elfoglaltsággal jár, időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része összesen kb. 8-10 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 3x3 napot jelent. Ezeknek a pontos dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után, várhatóan 2012. március hónap körül tudjuk pontosan megadni.
A sportági elméleti és gyakorlati képzést 2012 tavaszán-nyarán tartjuk.
A szakmai záróvizsgák várhatóan 2012. szeptember-október hónapban kerülnek megrendezésre.

V. Egyéb tudnivalók
Az egyes sportágakat minimum 12 fő jelentkezése esetén indítjuk el. Minden jelentkezőt tájékoztatunk jelentkezése elfogadásáról és értesítést küldünk a beiratkozás pontos időpontjáról.
Az általános elméleti képzést Budapesten a TF kiváló tanárai tanítják.
Modulok, melyekből záróvizsgát kell tenni:
- Az egészséges életmód népszerűsítése
- A sport, mint a nevelés színtere és eszköze
- A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése
- Tanfolyamszervezés, és –vezetés
- Rutin- és egyéb feladatok
- A sportedző speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és gyakorlat)

A sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók.
A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.
A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportedző (sportág megjelölésével) szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

VI. Jelentkezési lap kitöltési útmutató:

- választott sportág: ha több sportágra jelentkezik, minden sportágra külön lapot kell kitölteni
- iskolai végzettség: a főiskolai – egyetemi pedagógusi végzettségnél kérjük a szakot vagy szakpárt megjelölni
- általános elméleti oktatás: kérem, karikázza be, hogy melyik csoportban kívánja végezni az elméletet (szerda vagy szombat)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
- érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél fénymásolatát
- a sportági jártasságot igazoló dokumentumokat, amennyiben a választott sportág szerepel a Jelentkezési feltételek között (I. Jelentkezési feltételek)
- számlakérő nyilatkozat
A tanfolyammal kapcsolatos további információk:

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
TF Felnőttképzési Csoport
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9247, 487-9272, 487-9286, Fax: 356-5966
E-mail:
ndori@tf.hu, bjutka@tf.hu. Honlap: www.tf.hu

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15.

 

S P O R T O K T A T Ó   S Z A K K É P E S Í T É S

A TF Felnőttképzési Csoportja 1 éves, levelező sportoktató tanfolyamot indít 2011 októberében az alábbi sportágakban:

aerobic, akrobatikus rock’n’roll, amerikai football, asztalitenisz, atlétika, baseball, bírkózás, erőemelés, evezés, golf, görkorcsolya, gyeplabda, gyorskorcsolya, hegymászás, iaido, íjászat, jégkorong, judo, kajak-kenu, karate, kendo, kerékpár, kézilabda, kick-box, korfball, kosárlabda, kung-fu, labdarúgás, lovassport, muay-thai, műkorcsolya, műugrás, ökölvívás, öttusa, röplabda, ritmikus gimnasztika, rögbi, sakk, sí, snowboard, sportakrobatika, sportlövészet, sportmászás, squash (fallabda), súlyemelés, szinkronúszás, szörf, taekwon-do, tájékozódási futás, tánc (boogie-woogie vagy társastánc szakterületen), teke, tenisz, testépítés-fitness, tollaslabda, torna, triatlon, úszás, vitorla, vívás, vízilabda

A szakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0100 33 01
(a sportedző szaktanfolyam rész-szakképesítéseként)

A TF hatósági nyilvántartásba vett, felnőttképzést folytató intézmény (nyilvántartási szám: 01-0317-04) .
A Kormány 157/2004. (V. 18.) rendelete szerint 2005. január 1-jétől csak államilag elismert végzettséggel lehet sporttevékenységet folytatni.


I. Jelentkezési feltételek
- befejezett 10. évfolyam
- egészségügyi alkalmasság (érvényes sportorvosi engedély vagy háziorvosi igazolás)
- saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik)
- a választott sportágban versenyzői múlt illetve sportági jártasság
Egy adott sportágat csak abban az esetben áll módunkban indítani, ha minimum 12 fő jelentkezik rá.

II. Jelentkezés módja
A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (érettségi bizonyítvány másolata, számlakérő nyilatkozat, övfokozat igazolása és sportági szakszövetségi ajánlások - amennyiben a sportágához szükséges) leadhatók, illetve postán elküldhetők:
Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
Felnőttképzési Csoport
1123 Budapest (XII. kerület), Alkotás u. 44.
(személyesen hétfőtől csütörtökig: 9.00-15.30 óráig, pénteken: 9.00-12.30 óráig)

III. Költségek
 tandíj: általános elméleti modulok 80.000.-Ft
 tandíj: sportoktató sportági képzés  50.000.-Ft
 vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat) 55.500.-Ft
 beiratkozási díj 2.000.-Ft
A tandíj összege két éve nem emelkedett, megegyezik a tavalyi árakkal, kizárólag a vizsgadíj összege nőtt, mert jogszabályi változások következtében több lett a szakmai vizsgáztatás költsége.
A teljes képzési díj 187.500.-Ft, ezt az összeget a tanév során az alábbi részletekben kell kifizetni:
2011. október hónap:  82.000.-Ft
2012. március hónap:  50.000.-Ft
2012. június hónap:  55.500.-Ft
A költségeket átutalással vagy csekken lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni.
Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli.

Kedvezmények:
TF-diplomával vagy a TF Továbbképző Intézetben, illetve a TF Felnőttképzési Csoportnál szerzett OKJ-s végzettséggel rendelkezők 20% kedvezményt kapnak a képzési költségekből. Ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma, illetve a bizonyítvány fénymásolatát.
Azok a jelentkezők, akik beiratkozáskor egy összegben fizetik be a tandíjat és a vizsgadíjat, 10% kedvezményben részesülnek.
A fenti két kedvezmény párhuzamos igénybevétele esetén a képzési költség 30%-kal csökken.
Párhuzamosan 2 sportág végzése esetén a második sportág képzési díja csökken az általános elméleti modulok díjával, azaz 80.000.-Ft-tal.

IV. Képzési idő
2011. október – kb. 2012. augusztus: általános elméleti oktatás és 6-7 nap sportági elméleti és gyakorlati képzés
Az általános elméleti képzés minden sportág hallgatóinak azonos. Ez összesen 5 modult jelent és a képzés időpontját tekintve két csoport közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):
Szerdai csoport: 17.00-20.10 óráig kb. 26 alkalom/év
Szombati csoport:   8.00-14.40 óráig kb. 13 alkalom/év
A sportági elméleti és gyakorlati képzés egész napos elfoglaltsággal jár, időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része összesen kb. 6-7 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 2x3 napot jelent. Ezeknek a pontos dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után, várhatóan 2012. március hónap körül tudjuk pontosan megadni.
A sportági elméleti és gyakorlati képzést 2012 tavaszán-nyarán tartjuk.
A szakmai záróvizsgák várhatóan 2012. szeptember-október hónapban kerülnek megrendezésre.

V. Egyéb tudnivalók
Az egyes sportágakat minimum 12 fő jelentkezése esetén indítjuk el. Minden jelentkezőt tájékoztatunk jelentkezése elfogadásáról és értesítést küldünk a beiratkozás pontos időpontjáról.
Az általános elméleti képzést Budapesten a TF kiváló tanárai tanítják.
Modulok, melyekből záróvizsgát kell tenni:
- Az egészséges életmód népszerűsítése
- A sport, mint a nevelés színtere és eszköze
- A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése
- Tanfolyamszervezés, és –vezetés
- Rutin- és egyéb feladatok
- A sportoktató speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és gyakorlat)

A sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók.
A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.
A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportoktató (sportág megjelölésével) szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

VI. Jelentkezési lap kitöltési útmutató:

- választott sportág: ha több sportágra jelentkezik, minden sportágra külön lapot kell kitölteni
- iskolai végzettség: a főiskolai-egyetemi pedagógusi végzettségnél kérjük a szakot vagy szakpárt megjelölni
- általános elméleti oktatás: kérem, karikázza be, hogy melyik csoportban kívánja végezni az elméletet (szerda vagy szombat)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell: 
- érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél fénymásolatát
- a sportági jártasságot igazoló dokumentumokat, amennyiben a választott sportág szerepel a Jelentkezési feltételek között (I. Jelentkezési feltételek)
- számlakérő nyilatkozatot

A tanfolyammal kapcsolatos további információ:
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
TF Felnőttképzési Csoport
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9272, 487-9247, Fax: 356-5966
E-mail:
ndori@tf.hu, bjutka@tf.hu, Honlap: www.tf.hu

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15.
Sportedző jelentkezési lap PDF formátumban letölthető a cikk alján!




Hírlevél

Iratkozzon fel rendszeresen megjelenő hírlvelünkre!





ESEMÉNYNAPTÁR
<< 2020-04 >>
HKSZCSPSZV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30